Mở hàng cafe: 320 triệu/tháng thuê nhà, đại gia xanh mặt