Nhà thầu Trung Quốc gây khó, đạm Ninh Bình không quyết toán được