Sau khách sạn, đến mặt bằng cửa hàng sang nhượng với giá 0 đồng tìm khách