Thứ trưởng về hưu, bất ngờ làm chủ tịch ngân hàng - VietNamNet