Loài cá lạ có chân vừa phát hiện ở Cao Bằng quý hiếm như thế nào? - VietNamNet