Nhãn đường phèn Hưng Yên giá 110.000 đồng/kg không còn hàng để bán