Online Friday: Bất ngờ Iphone X giảm giá còn 5 triệu đồng