Thủ tục để nhận khoản hỗ trợ khó khăn Covid-19 với hộ kinh doanh - VietNamNet