Biến động giá ôtô 2019: Kẻ giảm nhẹ, người tăng sốc