Cháy xe BMW 5-Series sau lễ thắp hương mừng xe mới