Chuyển làn ở tốc độ cao, 3 chiếc ô tô drift trên đường cao tốc