Công dụng không ngờ của những chi tiết ít người để ý trên ô tô