"Đi bão" siêu xe 26 tỷ không biển số, Tuấn Hưng phạm luật