Honda Civic bị xé đôi trong tai nạn trên đường đua