Chạy lướt 2000km, chủ xe Range Rover Sport HSE lỗ gần 1 tỷ đồng