Lamborghini Huracan sau 3 năm sử dụng, bán lại 13 tỷ đồng