Mercedes-Benz làm từ gỗ đẹp long lanh, chạy được 90 km/h