Mô tô vừa đi, vừa có thể bay trên không - VietNamNet