Ngắm Ferrari 599 GTB duy nhất Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ