Ngắm siêu mô tô điện 3 bánh Kawasaki như đến từ tương lai