Soi chi tiết xe "độc" Honda Cross Cub 110cc giá hơn trăm triệu đồng tại Hà Nội