Xe thể thao mui trần Toyota, rất chất nhưng chỉ bán ở Nhật