Ngông cuồng hút thuốc trong cây xăng, bị nhân viên dạy bài học nhớ đời - VietNamNet