Nhìn lại thj trường ô tô VIệt sau gần 2 năm bỏ thuế nhập khẩu - VietNamNet