Ô tô Việt “lên đỉnh”: Thế "kiềng 3 chân” Toyota, Hyundai, Thaco