Biker phóng cao tốc, giờ tay đập vỡ gương xe Tesla Model 3