Dân chơi xe Hà Nội và đam mê "huyền thoại RGV" - VietNamNet