Đứng trên bình xăng lái mô tô, đỉnh cao của sự ngổ ngáo