Mải cãi nhau với xe khác, tài xế ô tô tông thẳng vào xe trước - VietNamNet