Người đàn ông ngồi chênh vênh phía sau xe tải đang chạy