Sang đường trước mũi xe container, xe máy lãnh hậu quả