Say rượu lái xe, suýt bị tử hình cho đến bị tịch thu ô tô