Vờ hỏi mua, lái thử rồi trộm luôn siêu xe Ferrari triệu đô