Xe bán tải đâm dải phân cách, trượt dài, làm rơi 2 hành khách