Xe con liều lĩnh chèn đầu xe tải để vượt ẩu trên đèo - VietNamNet