Cùng nhập từ Thái Lan, xe Toyota Camry tại Việt Nam lệch giá như thế nào?