Hyundai và Kia bị điều tra dồn dập vì hàng trăm vụ cháy xe