Mercedes-Benz quảng cáo ghế da nhưng hóa ra ghế 'nhựa'