Nhìn lại loạt scandal trên thị trường ô tô Việt trong năm qua