Sau 70 năm hoạt động, triển lãm ô tô Frankfurt bị khai tử