Kỹ sư ô tô phân tích nguyên nhân xe mới mua cũng bị cháy - VietNamNet