Ôtô phải có camera lùi, xe máy phải kiểm tra khí thải mới được lưu thông