Quy chuẩn mới, tài xế cần lưu ý gì tránh bị phạt oan vì biển khu dân cư?