Trời nắng, máy lạnh ô tô nguy cơ nhanh hỏng, đâu là nguyên nhân và cách xử lý