Tự hạ kính khi ôtô ngập nước, hiệu quả nhưng không dễ kích hoạt