Yamaha Exciter 150 và 4 lỗi phổ biến của dòng xe này