Tự ý sơn lại màu xe Yamaha Exciter bán cho khách với giá cao