"Ông lớn" thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba tham gia sản xuất ô tô - VietNamNet