Tốn 34 triệu trị rối loạn cương dương, không ngờ cậu nhỏ cong 90 độ