Viên tướng Nga cứu mạng Hoàng đế Napoleon, thay đổi lịch sử châu Âu